1. กรุณาตรวจสอบอีเมลที่คุณระบุ หรือลองตรวจสอบในกล่องอีเมลขยะ

2. คุณสามารถเข้าสู่ระบบ KKday และตรวจสอบใน "รายการสั่งซื้อ" จากนั้นกดดาวน์โหลด voucher ออนไลน์

3. คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม