เพื่อประสบการณ์การเดินทางที่ดีของคุณ เราขอแนะนำให้คุณปริ้นใบ voucher ออกมาและนำติดตัวไปกับคุณเผื่อในกรณีที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้