ต้องปริ้นใบ voucher ออกมาหรือไม่?

แก้ไขเมื่อ Tue, 16 Jan 2024 เมื่อ 04:06 PM

เพื่อประสบการณ์การเดินทางที่ดีของคุณ เราขอแนะนำให้คุณปริ้นใบ voucher ออกมาและนำติดตัวไปกับคุณเผื่อในกรณีที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.