ฉันควรรับเลือกสินค้าหรือจองสินค้าเมื่อไหร่?

แก้ไขเมื่อ วันอังคาร, 16 มกราคม เมื่อ 1:45 PM

การเลือกวันของคุณขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า สำหรับสินค้าส่วนใหญ่ คุณจะเลือกวันให้ตรงกับวันที่ต้องการไปรับหรือใช้บริการสินค้า (เช่น วันเดย์ทัวร์) สำหรับสินค้าที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง คุณควรเลือกวันที่เที่ยวบินออกเดินาทง สำหรับสินค้าที่ต้องไปรับที่สนามบิน คุณควรเลือกวันให้ตรงกับวันที่ต้องการไปรับสินค้า


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.