กรุณาดูรายละเอียดนโยบายยกเลิกการจองบนหน้าเว็บไซต์สินค้าเพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ บางสินค้าอาจระบุนโยบายไว้ว่า: "ไม่สามารถขอคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนใดๆหลังทำการจองเสร็จสมบูรณ์แล้ว"ในกรณีนี้ต้องขออภัยเพราะจะไม่สามารถทำการยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ กรุณาดูหมายเหตุใต้นโยบายยกเลิกการจองเพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียมยกเลิกต่างๆ