กรุณาตรวจสอบอีเมลเป็นประจำ และเข้าสู่ระบบผ่าน www.kkday.com เพื่อติดตามสถานะการจอง