จะสะสมเหรียญคะแนนได้อย่างไร

แก้ไขเมื่อ Thu, 18 Jan 2024 เมื่อ 03:23 PM

ทุกการใช้จ่ายสินค้าผ่าน KKday 1 USD ท่านจะได้ เหรียญคะแนนสะสม 10 เหรียญ จะถูกนำเก็บสะสมหลังจากใช้บริการท่องเที่ยวเสร็จสิ้น

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.