ทุกการใช้จ่ายสินค้าผ่าน KKday 1 USD ท่านจะได้ เหรียญคะแนนสะสม 10 เหรียญ จะถูกนำเก็บสะสมหลังจากใช้บริการท่องเที่ยวเสร็จสิ้น