Khi đơn hàng bạn đặt tại KKday đã được xác nhận, điểm KKday Point sẽ được chuyển ngay vào tài khoản của bạn. Bạn có thể kiểm tra điểm tích luỹ trong phần "Trang cá nhân". Vui lòng lưu ý điều lệ và điều khoản sử dụng đối với từng sự kiện ưu đãi trước khi đặt mua sản phẩm.