คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Facebook, LINE, Google+ หรืออีเมลของคุณได้ เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยหลากหลายวิธีข้างต้น คุณจะสร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นมาหลายบัญชี

โปรดทราบว่าคำสั่งซื้อที่ทำจากบัญชีอื่นไม่สามารถรวมกันได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณใช้บัญชีใดในการจอง และไม่พบคำสั่งซื้อของคุณ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า KKday