Trong trường hợp quý khách không thể chọn ngày khởi hành trên trang sản phẩm như mong muốn, tức là chuyến đi không tổ chức vào ngày hôm đó (do không đủ thời gian xử lý hoặc chuyến đi đã hết chỗ). KKday chân thành cảm ơn và mong quý khách thông cảm.