Dịch vụ tôi muốn đặt đã bán hết?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Tháng 1 tại 2:01 CH

Các dịch vụ và sản phẩm tại KKday đều phải đặt hàng trước, thời gian mở bán và xác nhận đơn hàng của mỗi sản phẩm đều khác nhau, KKday sẽ xác nhận với bạn trong thời gian sớm nhất có thể và sẽ hoàn tiền nếu sản phẩm bạn đặt đã ngưng bán hoặc hết chỗ.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.