ทุกสินค้าบน KKday คือสินค้าแบบจองล่วงหน้า (pre-order) และเนื่องจากเวลาดำเนินการของแต่ละสินค้าแตกต่างกัน เรายืนยันว่าเราจะยืนยันกับคุณภายในเวลาที่กำหนดบนหน้าสินค้านั้นๆ เราจะแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่หรือคืนเงินให้เต็มจำนวนหากการจองทั้งหมดเต็มแล้ว