Tôi có thể nhận sản phẩm (sim, thiết bị wifi, v.v...) hoặc sử dụng dịch vụ (Day tours, thuê xe, v.v...) vào ngày nào?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Jan 2024 lúc 01:45 PM

Ngày bạn có thể chọn để sử dụng sản phẩm/dịch vụ còn tuỳ vào từng loại sản phẩm/dịch vụ. Đối với hầu hết sản phẩm, ngày bạn chọn sẽ là ngày bạn sẽ sử dụng sản phẩm/dịch vụ đó (ví dụ: đối với Day tours sẽ là ngay tham gia chuyến đi). Vui lòng cân nhắc kỹ khi chọn ngày sử dụng sản phẩm/dịch vụ. Đối với các sản phẩm cần phải gửi đến nhà riêng hoặc khách sạn của bạn, bạn nên chọn ngày đáp chuyến bay đến điểm du lịch. Đối với các sản phẩm nhận ở sân bay, bạn nên chọn ngày bạn muốn nhận sản phẩm.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.