ฉันยังไม่มีข้อมูลห้องพักโรงแรม/เที่ยวบิน ฉันสามารถบอกข้อมูลเหล่านี้ก่อนทริปได้หรือไม่?

แก้ไขเมื่อ Tue, 16 Jan 2024 เมื่อ 12:38 PM

ข้อมูลที่เราขอเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับทำการจอง เราแนะนำให้คุณยืนยันข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมดก่อนทำการจอง


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.