Nếu nhà cung cấp dịch vụ huỷ đơn hàng của bạn, bạn sẽ được hoàn tiền toàn bộ. Vui lòng liên hệ ngay với KKday trong trường hợp này để được xác nhận và hỗ trợ.