หากทัวร์ถูกยกเลิกโดยผู้จัดจำหน่าย คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน กรุณาติดต่อ KKday ทันทีเพื่อยืนยัน