Nếu bạn có thắc mắc thêm về đơn hàng của mình, bạn có thể gửi tin nhắn đến KKday bằng cách đăng nhập tài khoản và chọn mục [Tin nhắn]