หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณ กรุณาส่งข้อความมาที่ KKday ด้วยการเข้าสู่ระบบใน www.kkday.com และคลิกที่ "ข้อความ"