Làm cách nào để đóng chức năng thông báo tin nhắn và tin tức quảng cáo trên KKday App.

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 03:29 PM

Vui lòng vào phần “Cài Đặt” trên điện thoại. Sau đó, vào phần “Quản lý ứng dụng” để tìm KKday App và ấn tắt thông báo.

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành iOS, bạn có thể tham khảo link dưới đây:


Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Android, bạn có thể tham khảo link dưới đây: 

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.