Vui lòng vào phần “Cài Đặt” trên điện thoại. Sau đó, vào phần “Quản lý ứng dụng” để tìm KKday App và ấn tắt thông báo.

Nếu bạn sử dụng hệ điều hành iOS, bạn có thể tham khảo link dưới đây:


Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Android, bạn có thể tham khảo link dưới đây: