เปิด "ตั้งค่า" > ค้นหา "KKday” > และ เลือก ”KKday app” > เลือก "เปิดการแจ้งเตือน"  > ปิด สำหรับ 

สำหรับ IOS : 


สำหรับ Android :