กรุณาตรวจสอบในกล่องอีเมลสแปมก่อน บางครั้งที่อยู่อีเมลของคุณอาจระบุให้ข้อความของ KKday เป็นสแปมอย่างไม่ถูกต้อง เราแนะนำให้คุณลบอีเมลเราออกจากสแปมและเพิ่ม service@kkday.com ไปยังสมุดที่อยู่ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ข้างต้น