Làm thế nào để gia hạn gói thành viên?

Đã sửa đổi vào Mon, 01 Apr 2024 lúc 12:48 PM

Chúng tôi sẽ xem xét điểm kinh nghiệm của bạn khi gói thành viên hết hạn vào cuối tháng Hai. Thành viên Platinum có 5000 điểm kinh nghiệm và thành viên Diamond có 15000 điểm kinh nghiệm có thể gia hạn gói thành viên của mình, và điểm kinh nghiệm của họ sẽ được thiết lập lại về mức 0. Nếu bạn không đạt đủ điểm kinh nghiệm để gia hạn gói thành viên, gói thành viên của bạn sẽ bị giảm xuống một cấp độ, nhưng điểm kinh nghiệm của bạn sẽ không thay đổi.

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.