Xin bạn vui lòng lưu ý lời nhắc "các sản phẩm cần xác nhận lại". Hệ thống sẽ nhắc nhở nếu bạn chọn phải sản phẩm đã bán hết, đã quá hạn ngày xuất phát hoặc không còn bán nữa.