หากคุณไม่สามารถชำระเงินได้ อาจเป็นเพราะมีสินค้าบางอย่างในตะกร้าที่จำหน่ายหมดแล้วหรือไม่สามารถทำการจองได้ โปรดตรวจสอบการสั่งจองอีกครั้งก่อนทำการชำระเงิน