Tải ngay KKday APP để có thể liên lạc hoặc nhận được hỗ trợ từ KKday nhé!

1. Tải KKday APP 

2. Chọn ĐƠN HÀNG

3. Chọn "Hỗ trợ/Liên hệ CSKH”

4. Chọn biểu tượng chiếc điện thoại và gọi trực tiếp miễn phí để gặp nhân viên CSKH 

* Chi phí liên quan đến dịch vụ điện thoại ứng dụng trong khi sử dụng dữ liệu di động (data) có thể thay đổi tùy theo gói của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn