KKday ไม่มีประกันการเดินทางให้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อตัวแทนการท่องเที่ยวหรือบริษัทประกันภัยที่ได้รับอนุญาต เพื่อสั่งซื้อประกันการเดินทาง