Cách đăng ký tài khoản KKday

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Tháng 1 tại 2:31 CH

Đăng ký tài khoản KKday cực kỳ dễ dàng và hoàn toàn miễn phí!

Bằng cách sử dụng Facebook, Google+ hoặc Line:


1. Truy cập www.kkday.com, click vào "Đăng nhập/Đăng ký".

2. Chọn tài khoản mạng xã hội bạn muốn dùng để đăng ký, sau đó nhập tên truy cập và mật khẩu.

3. Click "Đồng ý".

4. Nếu dùng Line để đăng ký, vui lòng nhập email của bạn.

5. Sau khi đăng nhập thành công, ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị trên góc phải màn hình.


Đăng ký tài khoản mua sắm dịch vụ của KKday bằng email cá nhân:


1. Truy cập www.kkday.com, click vào "Đăng nhập/Đăng ký".

2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu, sau đó click "Đăng ký".

3. Thư xác nhận sẽ được gửi đến email của bạn. Click vào đường link trong thư xác nhận để xác nhận và kích hoạt tài khoản.

4. Đăng nhập bằng email và mật khẩu vừa tạo để bắt đầu đặt các dịch vụ.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.