Bạn phải đăng ký làm thành viên KKday để có thể đặt các dịch vụ.


Cách đăng ký làm thành viên cục kỳ đơn giản và hoàn toàn miễn phí. Để được hướng dẫn các bước đăng ký tài khoản, vui lòng click vào "Cách đăng ký tài khoản KKday".