สะสมคะแนน KKday Points ครบ 50 คะแนนขึ้นไป ทุก ๆ 50 คะแนนสามารถใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 0.25 USD สำหรับการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่มูลค่า 1 USD ขึ้นไป