ใช้คะแนน KKday Points เป็นส่วนลดในการสั่งซื้อสินค้าอย่างไร?

แก้ไขเมื่อ Thu, 18 Jan 2024 เมื่อ 01:27 PM

สะสมคะแนน KKday Points ครบ 50 คะแนนขึ้นไป ทุก ๆ 50 คะแนนสามารถใช้เป็นส่วนลดมูลค่า 0.25 USD สำหรับการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่มูลค่า 1 USD ขึ้นไป

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.