คะแนนสะสม KKday Point ที่คุณไม่ได้ใช้จะหมดอายุภายใน 12 เดือนหลังวันที่ได้รับคะแนน เช่น คะแนนที่ได้รับมาในวันที่ 23 ตุลงคม 2018 จะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2019