ขอรับคะแนน KKday Point จากคำสั่งซื้อที่เคยจองได้หรือไม่?

แก้ไขเมื่อ Thu, 18 Jan 2024 เมื่อ 01:14 PM

เนื่องจาก KKday Point เป็นฟังก์ชั่นใหม่ทั้งหมด คำสั่งซื้อที่เคยจองก่อนหน้าการเปิดตัว KKday Point อย่างเป็นทางการจึงไม่สามารถรับคะแนนได้


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.