เนื่องจาก KKday Point เป็นฟังก์ชั่นใหม่ทั้งหมด คำสั่งซื้อที่เคยจองก่อนหน้าการเปิดตัว KKday Point อย่างเป็นทางการจึงไม่สามารถรับคะแนนได้