คะแนนสะสม KKday Points จะเข้าสู่บัญชีใช้งานของคุณ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการใช้งานสินค้าและการเข้าร่วมกิจกรรมสิ้นสุด จำนวนคะแนนสะสมที่คุณได้รับ จะขึ้นอยู่กับรายการโปรโมชันสินค้าแต่ละประเภท