จะได้รับคะแนน KKday Point เมื่อไหร่?

แก้ไขเมื่อ Thu, 18 Jan 2024 เมื่อ 11:26 AM

หากท่านได้รับคะแนนจากการทำการจองสินค้าและบริการ คะแนน KKday Point จะถูกเพิ่มเข้าบัญชีภายในเจ็ดวันทำการหลังการใช้งานสินค้าและการเข้าร่วมกิจกรรมสิ้นสุด ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในประวัติการจองของท่าน ในกรณีที่ได้รับคะแนนจากกิจกรรมหรือโปรโมชั่น ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับนโยบายของสินค้าแต่ละประเภท.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.