ให้คะแนน KKday Point ของฉันกับคนอื่นได้หรือไม่?

แก้ไขเมื่อ Thu, 18 Jan 2024 เมื่อ 01:18 PM

ไม่สามารถโอนคะแนน KKday Point ได้ และคะแนนใช้ได้โดยเจ้าของบัญชีเท่านั้น


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.