ไม่สามารถโอนคะแนน KKday Point ได้ และคะแนนใช้ได้โดยเจ้าของบัญชีเท่านั้น