ได้แน่นอน! เราแนะนำให้คุณระบุตัวแทนเป็นเพื่อนหรือครอบครัวของคุณ เพื่อที่เราจะสามารถติดต่อพวกเขาได้หากจำเป็น