ข้อมูลที่เราขอระหว่างทำการจองคือข้อมู,ที่จำเป็นสำหรับทำการจอง กรุณาระบุข้อมูลที่อยู่โรงแรม/จุดรับ-ส่งของคุณลงในส่วนหมายเหตุเมื่อทำการจอง เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายตรวจสอบความพร้อมให้บริการ