จะกรอกข้อมูลโรงแรมของฉันได้ยังไง?

แก้ไขเมื่อ Wed, 17 Jan 2024 เมื่อ 03:48 PM

ข้อมูลที่เราขอระหว่างทำการจองคือข้อมู,ที่จำเป็นสำหรับทำการจอง กรุณาระบุข้อมูลที่อยู่โรงแรม/จุดรับ-ส่งของคุณลงในส่วนหมายเหตุเมื่อทำการจอง เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายตรวจสอบความพร้อมให้บริการ


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.