Bạn có thể xem chi tiết điểm tích luỹ và các phần thưởng đã đổi trong phần "Trang cá nhân" (Click vào ảnh đại diện, sau đó vào mục "KKday points" hoặc "Phiếu khuyến mãi KKday")