Làm cách nào để kiểm tra điểm tích luỹ cũng như các mã giảm giá hoặc phần thưởng đã đổi?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 04:20 PM

Bạn có thể xem chi tiết điểm tích luỹ và các phần thưởng đã đổi trong phần "Trang cá nhân" (Click vào ảnh đại diện, sau đó vào mục "KKday points" hoặc "Phiếu khuyến mãi KKday")

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.