ทำไมในแอปพลิเคชันจึงไม่แสดงหมายเลขการสั่งซื้อของฉัน

แก้ไขเมื่อ Thu, 18 Jan 2024 เมื่อ 01:45 PM

หลังทำการสั่งซื้อสำเร็จแล้ว โปรดตรวจสอบในส่วนของ "รายการสั่งซื้อ" บนแอปพลิเคชันเพื่อดูหมายเลขการสั่งซื้อ

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.