Vì sao một mã giảm giá không thể áp dụng cho tất cả các sản phẩm? Quy phạm ở đây là gì?

Đã sửa đổi vào Thu, 18 Jan 2024 lúc 01:42 PM

KKday hiện đang hợp tác cùng rất nhiều nhà cung ứng với nhiều gói sản phẩm khác nhau, do vậy bạn cần phải điền thông tin một cách riêng biệt cho mỗi sản phẩm vì yêu cầu nhập thông tin từ mỗi nhà cung ứng là không giống nhau. Nếu bạn muốn sử dụng mã giảm giá, xin vui lòng nhập riêng biệt cho mỗi sản phẩm. Chúng tôi rất xin lỗi bạn vì sự bất tiện này.  

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.