ขณะนี้โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้กับสินค้าแต่ละชนิดในตะกร้าเท่านั้น โค้ดส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับมูลค่ารวมทั้งหมดของสินค้าในตะกร้า