Vì sao mã giảm giá chỉ có thể sử dụng cho một sản phẩm? Trên trang khuyến mại chỉ nói mỗi tài khoản được sử dụng một lần chứ không đề cập đến một sản phẩm!

Đã sửa đổi vào Thu, 18 Jan 2024 lúc 01:40 PM

Mỗi sản phẩm bạn đặt được xem như là một đơn hàng và mỗi mã giảm giá chỉ được áp dụng cho một đơn hàng.

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.