1. ดาวน์โหลดAPP ของ KKday

2. เปิด : จัดการสั่งซื้อ

3. กด :  ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์

4. คลิก รูปโทรศัพ์ขวาบนก็สามารถโทรออกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

หมายเหตุ : หากเครือข่ายเน็ตมีปัญหาอาจก่อให้เกิดมีค่าใช้จ่ายขณะโทรได้ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่ม รบกวนให้ท่านโทรไปสอบถามเครือข่ายโทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้