Làm cách nào để kiêm tra voucher?

Đã sửa đổi vào Tue, 16 Jan 2024 lúc 04:23 PM

Sau khi đăng ký thành công, KKday sẽ gửi vé điện tử đến địa chỉ email của quý khách.


Nếu quý khách muốn kiểm tra vé điện tử, vui lòng làm theo các bước sau:


1. Truy cập trang web kkday.com và đăng nhập vào tài khoản KKday.


2. Sau khi đăng nhập thành công, chọn "Đơn hàng".


3. Sau khi chọn "Đơn hàng", tìm và chọn đơn hàng quý khách muốn xem vé điện tử.


4. Quý khách có thể xem vé điện tử bằng cách chọn "Tải vé điện tử".

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.