Bạn có thể liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng trên website của Asia Miles nếu điểm tích luỹ của bạn bị tính sai.