Làm cách nào để lưu các sản phẩm ưa thích?

Đã sửa đổi vào Mon, 15 Jan 2024 lúc 03:34 PM

Bạn có thể lưu các sản phẩm đó vào [Mục yêu thích] bằng cách click "Lưu vào mục yêu thích" trên trang sản phẩm. Click thêm một lần nữa để bỏ sản phẩm đó ra khỏi danh sách sản phẩm yêu thích.


COPYRIGHT © KKday All rights reserved.