ทำไมบางสินค้ามีสัญลักษณ์เฉพาะแค่ในหน้าค้นหาสินค้า แต่ในหน้าอื่น ๆ กลับไม่มีสัญลักษณ์?

แก้ไขเมื่อ Tue, 16 Jan 2024 เมื่อ 04:44 PM

ปัจจุบันสัญลักษณ์จะแสดงให้เห็นเฉพาะในหน้าผลการค้นหาสินค้าเท่านั้น คุณสามารถเลือกใช้ฟังชันตัวกรองเพื่อให้ผลการค้นหาแสดงเฉพาะสินค้าที่มีสัญลักษณ์ยอดเยี่ยมได้อีกด้วย

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.