Vì đây là một chức năng hoàn toàn mới, các đơn hàng đặt mua trước khi ra mắt KKday Point sẽ không được tính vào chương trình tích điểm.