ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับทำการจอง และจะใช้สำหรับทำการจองเท่านั้น