แม้ระบบตะกร้าสินค้าจะอำนวยความสะดวกให้คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลายรายการในครั้งเดียว แต่การจองสินค้าในแต่ละรายการจะยังถูกแยกเป็น 1 สินค้าต่อ 1 การจอง ด้วยเหตุนี้ โค้ดส่วนลดบางอย่างซึ่งสามารถใช้งานได้ครั้งเดียวจึงสามารถใช้ได้กับสินค้าชนิดเดียวเท่านั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้โค้ดลดราคาสำหรับแต่ละโค้ด