ขณะนี้ตะกร้าสินค้าของ KKday ในแต่ละอุปกรณ์ของคุณยังไม่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ แต่จะสามารถทำได้เร็ว ๆ นี้