Vì sao tôi không thể sử dụng giỏ hàng trên trang web điện thoại?

Đã sửa đổi vào Thu, 18 Jan 2024 lúc 01:35 PM

Chúng tôi xin lỗi vì tính năng này đang trong quá trình hoàn thiện, chúng tôi khuyên bạn nên dùng App hoặc dùng phiên bản trang web trên máy tính để đặt hàng.

COPYRIGHT © KKday All rights reserved.