ขณะนี้ตะกร้าสินค้าสามารถใช้งานได้สำหรับการสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ที่เข้าผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น เว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือจะสามารถใช้งานได้เร็ว ๆ นี้